Tag Archives: הובלה של מכונת ייבוש כביסה בעיר אור יהודה

הובלה של מכונת ייבוש כביסה בעיר אור יהודה

  • העברה של מאווררים ומזגנים בעיר אור יהודה
  • הובלה של מכונת ייבוש כביסה בעיר אור יהודה
  • הובלה של מזרנים בעיר אור יהודה
  • הובלה של טלויזיה באור יהודה
  • הובלת מדיחים באור יהודה
  • הובלה של מקפיא בא"י
  • העברה של ארגזי קרטון עמידים בא"י